info@superubezpieczenia.pl
+48 221 221 255
+48 720 221 221

Kabotaż

Dla kogo ubezpieczenie kabotażowe?

Kabotaż – Ubezpieczenie kabotażowe przeznaczone jest dla podmiotów świadczących usługę transportu krajowego w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej nie mając siedziby w tym kraju – załadunek i wyładunek muszą wystąpić na terytorium jednego kraju.

W przypadku transportu towaru na ternie Niemiec kabotaż jest obowiązkowy.

Zalety ubezpieczenia kabotażowego

Interesujące ceny

Minimalizacja ryzyka prowadzonej działalności

Zwiększenie wiarygodności w oczach klientów i partnerów biznesowych

Możliwość rozłożenia płatności na raty

Płatność przelewem

Zakres ubezpieczenia kabotażowego

Przedmiot i zakres ubezpieczenia kabotażowego obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody, które powstały podczas zarobkowego przewozu towarów w prawie dozwolonym kabotażu na terenie krajów Unii Europejskiej i Niemiec. Ze względu na to, że ubezpieczenie kabotażowe na terenie Niemiec jest ubezpieczeniem obowiązkowym wśród ofert dostępnych na rynku rozróżnia się dwa rodzaje ubezpieczeń:

Przewozy kabotażowe na terenie krajów Unii Europejskiej za wyjątkiem Niemiec. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną, która ponoszona jest zgodnie z obowiązującymi przepisami kraju na terenie, którego wykonywany jest przewóz kabotażowy. Suma gwarancyjna określona jest w takiej samej wysokości jak dla OC przewoźnika drogowego w ruchu międzynarodowym.

Przewozy kabotażowe na terenie Niemiec. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną przewoźnika, która ponoszona jest zgodnie z obowiązującymi przepisami Niemieckiego Kodeksu Handlowego (HGB) oraz niemieckiej ustawy o towarowym transporcie samochodowym (GüKG). Minimalna suma ubezpieczenia wynosi 1.200.000 euro z limitem 600.000 euro na zdarzenie. Co ważne podczas przewozu należy mieć przy sobie dowód posiadania umowy ubezpieczenia (certyfikat) wraz z dokumentacją potwierdzającą transport transgraniczny np. list przewozowy CMR.

W przypadku dodatkowych pytań, prosimy o kontakt z naszymi ekspertami z SuperUbezpieczenia.pl – 720 221 221!