info@superubezpieczenia.pl
+48 221 221 255
+48 720 221 221

Ubezpieczenie Auta w Leasingu

Jak ubezpieczyć pojazd w Leasingu

Ubezpieczenie Auta w Leasingu – Decydując się na zakup pojazdu finansowanego w ramach leasingu warto już na wstępnie określić zasady dotyczące jego ubezpieczenia. Najważniejsze zapisy określa umowa leasingowa:

  • kiedy przysługuje leasingobiorcy prawo do zawarcia indywidualnej polisy;
  • minimalne warunki ubezpieczenia oraz akceptowalne Towarzystwa Ubezpieczeń;
  • terminy, w których leasingodawca musi przedstawić ofertę do akceptacji leasingodawcy,
  • procedurę zatwierdzenia ofert.

Jeśli leasingobiorca nie wynegocjował dodatkowych zapisów wprowadzających swobodę ubezpieczenia musi dużo wcześniej zacząć proces wyboru oferty ubezpieczenia.

Jakie ubezpieczenia wymaga leasingodawca

Ubezpieczenia jakie są wymagane przez Leasingu zależą od wytycznych konkretnego podmiotu finansującego zakup pojazdu. Najczęściej jest to OC i AC zawarte w jednym z rekomendowanych Towarzystw Ubezpieczeniowych. Suma ubezpieczenia auta musi odpowiadać wartości wskazanej przez Leasing a oferta musi uwzględniać opcję stałej sumy ubezpieczenia przez cały okres ubezpieczenia, nie redukcyjność sumy ubezpieczenia, wariant likwidacji szkód na częściach oryginalnych i zniesione wszystkie udziały własne.

Wykup auta z leasingu i co dalej?

Każde Towarzystwo Ubezpieczeń ma własne procedury obsługi polis po wykupie pojazdu z leasingu. Najważniejsza kwestia poruszana przez ubezpieczycieli to kto był ubezpieczającym i płatnikiem składki.

Ubezpieczenia dobrowolne takie jak Assistance, AC czy szyby mogą zostać przepisane po wykupie na dotychczasowego użytkownika najczęściej pod warunkiem, że wniosek o aneksowanie polisy wraz z fakturą wykupu wpłynie do ubezpieczyciela najpóźniej w dniu wykupu pojazdu.

Zakres ubezpieczeń dedykowanych dla pojazdów w leasingu

Przedmiot i zakres ubezpieczenia OC został określony w przepisach Ustawy z dnia 22 maja 2003 o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 392 z późn. zm.) (link do ustawy)

Ubezpieczenia Auto Casco mogą być zawarte tylko na warunkach określonych i akceptowanych przez leasingodawcę.  Minimalny zakres polisy AC zawiera umowa leasingowa i niestety żadne odstępstwa nie są akceptowalne przez Leasingodawców.

Na pytania odpowiedzą eksperci SuperUbezpieczenia.pl – 720 221 221.