info@superubezpieczenia.pl
+48 221 221 255
+48 720 221 221

NNW Strażaków – Ochotniczej Straży Pożarnej

Dla kogo ubezpieczenie NNW członków ochotniczej straży pożarnej?

Ubezpieczenie NNW strażaków przeznaczone jest dla gmin, które zobowiązane są do ponoszenia kosztów funkcjonowania jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, zgodnie z Ustawą z 24 sierpnia 1999r. o ochronie przeciwpożarowej.

Ubezpieczonym może zostać osoba, będąca członkiem jednostki ochotniczej straży pożarnej lub członkiem młodzieżowej drużyny pożarniczej. Zazwyczaj wystarczy już 3 członków jednostek OSP, by skorzystać z interesującej oferty ubezpieczenia.

Zalety NNW członków OSP

Gwarancja dodatkowych środków finansowych w razie uszczerbku na zdrowiu czy śmierci członka jednostki ochotniczej straży pożarnej w wyniku NW

Atrakcyjna składka

Możliwość rozłożenia płatności na raty

Płatność przelewem

Zakres ubezpieczenia NNW strażaków

Ubezpieczaniem objęte są następstwa nieszczęśliwych wypadków, które wydarzyły się w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej podczas udziału Ubezpieczonego w akcjach ratowniczych lub ćwiczeniach. Szczegółowy zakres ochrony określają Ogólne Warunki Ubezpieczenia sporządzone przez Ubezpieczycieli i zazwyczaj obejmują dwa rodzaje ubezpieczeń:

– Ubezpieczenie NNW powodujące długotrwały lub stały uszczerbek na zdrowiu ubezpieczonego,

– Ubezpieczenie NNW powodujące śmierć ubezpieczonego.

Niektórzy Ubezpieczyciele (np. Ubezpieczenie NNW  strażaków PZU) wprowadzają możliwość rozszerzenia ubezpieczenia o dodatkowe opcje m.in.:

– zasiłek dzienny (max. 90 dni),

– dietę szpitalną.

W przypadku dodatkowych pytań, prosimy o kontakt z ekspertami z SuperUbezpieczenia.pl – info@superubezpieczenia.pl lub 720 221 221.