info@superubezpieczenia.pl
+48 221 221 255
+48 720 221 221

Wyjazd do Rosji albo na Białoruś

Dla kogo ubezpieczenie kosztów leczenia Rosja/ Białoruś?

Ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą przeznaczone jest dla osób, które planują wyjazd zagraniczny na terytorium Rosji lub Białorusi. Ubezpieczenie zdrowotne jest ubezpieczaniem obowiązkowym, koniecznym jest do otrzymania wizy.

Zalety ubezpieczenia kosztów leczenia            

Atrakcyjna składka

Kompleksowa ochrona

Pokrycie kosztów leczenia w prywatnych placówkach medycznych

Płatność przelewem

Zakres ubezpieczenia kosztów leczenia na Białoruś

Przedmiot i szczegółowy zakres ubezpieczenia kosztów leczenia na terytorium Białorusi lub Rosji określony jest w OWU Ubezpieczycieli.

Ubezpieczenie kosztów leczenia w Białorusi i Rosji gwarantuje przede wszystkim możliwość korzystania z opieki medycznej zarówno w placówkach państwowych, jak i prywatnych placówkach medycznych.  W zależności od potrzeb ochronę można rozszerzyć o odpowiedzialność cywilną i skutki następstw nieszczęśliwych wypadków. W zależności od indywidualnych potrzeb Klienta większość Ubezpieczycieli daje możliwość ubezpieczenia sprzętu sportowego i bagażu podróżnego oraz zapewnia pokrycie kosztów związanych z odwołaniem uczestnictwa w imprezie, anulowaniem biletu podróżnego lub noclegu.

Ochrona kosztów leczenia w Rosji lub Białorusi może zostać dodatkowo rozszerzona o ryzyko zaostrzenia chorób przewlekłych, wykonywania pracy o wysokim stopniu ryzyka, uprawiania sportów oraz biernego udziału w działalnych wojennych lub aktach terroru.