info@superubezpieczenia.pl
+48 221 221 255
+48 720 221 221

OC Przewoźnika w Ruchu Międzynarodowym

Dla kogo ubezpieczenie OC przewoźnika w ruchu międzynarodowym?

Ubezpieczenie OC przewoźnika międzynarodowego przeznaczone jest dla podmiotów prowadzących działalność przewozową w ramach zawartych przez siebie umów, zgodnie z posiadanymi zezwoleniami i licencjami, które są wymagane przez Ustawę o transporcie drogowym oraz inne przepisy prawa m.in. Konwencję o Umowie Międzynarodowego Przewozu Drogowego Towarów (CMR).

Zalety OC Przewoźnika w Ruchu Międzynarodowym

Interesujące ceny

Minimalizacja ryzyka prowadzonej działalności

Zwiększenie wiarygodności w oczach klientów i partnerów biznesowych

Możliwość rozłożenia płatności na raty

Płatność przelewem

Zakres ubezpieczenia OC przewoźnika w ruchu międzynarodowym

Przedmiot i zakres ubezpieczenia OC przewoźnika międzynarodowego obejmuje ochroną ubezpieczeniową odpowiedzialność cywilną ubezpieczonego za szkody, które powstały podczas zarobkowego przewozu towarów w ruchu międzynarodowym. Większość Ubezpieczycieli za dodatkową opłatą daje możliwość rozszerzenia zakresu ubezpieczenia m.in. o:

– przewóz żywych zwierząt,

– OC za szkody powstałe w wyniku rozboju,

– OC za szkody powstałe podczas przewozu towarów niebezpiecznych (ADR),

– OC za szkody polegające na uszkodzeniu kontenera lub palet,

–  OC za szkody powstałe podczas przewozu towarów szybko psujących się,

– OC za szkody powstałe podczas przewozu towarów o podwyższonym ryzyku,

– usunięcie pozostałości po szkodzie w tym utylizację uszkodzonego towaru,

– OC za szkody powstałe podczas postoju poza strzeżonym parkingiem.