info@superubezpieczenia.pl
+48 221 221 255
+48 720 221 221

Wyjazd na Narty lub Snowboard

Dla kogo ubezpieczenie kosztów leczenia na wyjazd na narty?

Koszty leczenia przeznaczone są dla osób, które planują turystyczny wyjazd zagraniczny podczas, którego planują uprawianie sportów zimowych (tj, narciarstwo, snowboard) i chcą uniknąć przykrych komplikacji oraz nieoczekiwanych wydatków związanych z kosztami usług medycznych.

Zalety ubezpieczenia kosztów leczenia wyjazdu na narty lub snowboard                                

Atrakcyjna składka

Kompleksowa ochrona

Uzupełnienie karty EKUZ

Pokrycie kosztów leczenia w prywatnych placówkach medycznych

Płatność przelewem

Zakres ubezpieczenia kosztów leczenia

Ubezpieczenie kosztów leczenia na wyjazd na narty jest ubezpieczeniem dobrowolnym, którego przedmiot i szczegółowy zakres ubezpieczenia określony jest w OWU Ubezpieczycieli.

Ubezpieczenie turystyczne na wyjazd na narty gwarantuje przede wszystkim możliwość korzystania z opieki medycznej zarówno w zagranicznych placówkach państwowych, jak i prywatnych placówkach medycznych.  W zależności od potrzeb ochronę można rozszerzyć o następstwa nieszczęśliwych wypadków oraz odpowiedzialność cywilną, która w przypadku uprawiania narciarstwa jest szczególnie ważna. Coraz więcej Ubezpieczycieli daje również możliwość ubezpieczenia sprzętu sportowego i bagażu podróżnego oraz zapewnia pokrycie kosztów związanych z odwołaniem uczestnictwa w imprezie, anulowaniem biletu podróżnego lub noclegu.

W zależności od charakteru podróży ochrona może zostać dodatkowo rozszerzona o ryzyko zaostrzenia chorób przewlekłych, wykonywania pracy o wysokim stopniu ryzyka, uprawiania sportów oraz biernego udziału w działaniach wojennych lub aktach terroru.