info@superubezpieczenia.pl
+48 221 221 255
+48 720 221 221

Ubezpieczenie Nagrobków

Dla kogo ubezpieczenie nagrobka?

Ubezpieczenie nagrobków skierowane jest dla osób, które opiekują się nagrobkami lub grobowcami.

Do zawarcia ubezpieczenia konieczne jest dostarczenie zdjęcia nagrobka oraz podanie jego dokładniej lokalizacji.

Zalety ubezpieczenia nagrobków

Atrakcyjna składka

Możliwość zawarcia umowy długoletniej

Płatność przelewem

Ochrona od dewastacji

Zakres ubezpieczenia nagrobka

Ze względu na to, że ubezpieczenie nagrobków jest ubezpieczeniem dobrowolnym przedmiot i zakres ubezpieczenia szczegółowo określony jest w OWU Ubezpieczycieli.

Przedmiot ubezpieczenia stanowią nagrobki oraz grobowce usytuowane na cmentarzach komunalnych lub wyznaniowych. W zależności od Towarzystwa ochrona obejmuje grobowiec lub tradycyjny nagrobek, który składa się z płyty umieszczonej na cokole wraz z tablicą oraz rzeźbami i innymi ozdobami. PZU daje dodatkowo możliwość ubezpieczenia ławeczki oraz nawierzchni wyłożonej dookoła ubezpieczanego nagrobka lub grobowca.

Zakres ubezpieczenia najczęściej chroni od skutków działań sił przyrody i żywiołów tj. powódź, opady deszczu i śniegu, upadku drzew, huraganu, gradobicia, uderzenia pojazdu oraz trzęsienia ziemi. Ubezpieczyciele odpowiadają także za kradzież oraz ryzyko dewastacji.

W większości OWU znajdują się wyłączenia od odpowiedzialności za zdarzenia powstałe wskutek działania przedsiębiorstw pogrzebowych oraz firm kamieniarskich. Zakłady ubezpieczeń nie odpowiadają również za zniszczenia powstałe w wyniku osuwania lub zapadania się ziemi oraz osmolenia i pobrudzenia zniczem.

Ubezpieczenie nagrobka może być ubezpieczeniem indywidualnym ale najczęściej oferowane jest jako rozszerzenie do ubezpieczenia mieszkania lub domu.