info@superubezpieczenia.pl
+48 221 221 255
+48 720 221 221

OC Nauczycieli i Wychowawców

Dla kogo ubezpieczenie OC Nauczycieli i Wychowawców?

Ubezpieczenie OC nauczycieli i OC wychowawców jest ubezpieczeniem dobrowolnym przeznaczonym dla podmiotów prowadzących działalność edukacyjną lub wychowawczo-opiekuńczą. Osoby pracujące jako nauczyciele, opiekunowie i wychowawcy odpowiadają za życie i zdrowie swoich wychowanków, dlatego warto zabezpieczyć się przed finansowymi konsekwencjami tego typu działalności lub niewłaściwej opieki.

Ubezpieczeniem mogą być objęci nauczyciele pracujący w każdej przedszkolnej i szkolnej placówce edukacyjnej, wychowawcy kolonijni oraz wychowawcy na obozach sportowych, harcerskich i młodzieżowych.

Ubezpieczenie OC udzieli ochrony w sytuacji, w której nauczyciel lub wychowawca spowoduje szkodę zarówno na osobie, jak i na mieniu placówki oświatowej, w której jest zatrudniony.

Zalety OC nauczyciela i OC wychowawcy

Atrakcyjna, niska składka

Minimalizacja ryzyka zawodowego

Możliwość rozłożenia płatności na raty

Płatność przelewem

Zapewnienie odszkodowania uczniom, wychowankom lub osobom trzecim, które zostały poszkodowane

Zakres ubezpieczenia OC nauczycieli i wychowawców

Ze względu na to, że OC nauczyciela i OC wychowawcy jest ubezpieczeniem dobrowolnym przedmiot i zakres ubezpieczenia został szczegółowo określony w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Polisa przede wszystkim udziela ochrony, gdy ubezpieczony w myśl przepisów prawa zobowiązany jest do naprawienia szkody wyrządzonej uczniowi, wychowankowi lub osobie trzeciej np. poprzez uszkodzenie mienia lub uszkodzenia ciała.

Więcej informacji udzielą eksperci SuperUbezpieczenia.pl – 720 221 221.