info@superubezpieczenia.pl
+48 221 221 255
+48 720 221 221

Ubezpieczenie Motocykli

Dla kogo ubezpieczenie motocykla?

Ubezpieczenie przeznaczone jest dla osób będących posiadaczami motocykli, motorowerów lub skuterów.

Ubezpieczenie OC jest ubezpieczeniem obowiązkowym. Pamiętaj! Ubezpieczenie OC należy wykupić najpóźniej w dniu I rejestracji pojazdu w kraju lub dzień przed końcem obowiązywania aktualnej polisy.

Motocykl lub skuter może być również ubezpieczony w zakresie AC od wszelkich uszkodzeń/ zniszczeń lub kradzieży.  Wybierając się w dalekie podróże warto zastanowić się nad zakupem indywidulanej polisy assistance zapewniającej pomoc w przypadku unieruchomienia motocykla.

Zalety ubezpieczenia OC motocykla

Atrakcyjna cena

Kompleksowa ochrona

Dodatkowe ubezpieczenie assistance zapewniające pomoc na drodze

Możliwość wyboru indywidualnego schematu płatności

Zakres ubezpieczenia posiadaczy jednośladów

Przedmiot i zakres ubezpieczenia OC został określony w przepisach Ustawy z dnia 22 maja 2003 o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 392 z późn. zm.) (link do ustawy)

Ze względu na to, że ubezpieczenie Auto Casco i Assistance są ubezpieczeniami dobrowolnymi ich szczegółowy zakres i przedmiot ubezpieczenia określony jest w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Towarzystw Ubezpieczeniowych. Ze względu na to, że OWU opracowywane są samodzielnie przez zakłady ubezpieczeń nie są one jednakowe.

Najczęściej jednak ochrona ubezpieczeniowa obejmuje zdarzenia zaistniałe na terytorium RP oraz krajów europejskich. Ubezpieczenie AC może być zawarte od wszystkich ryzyk ( tzw. All Risk) lub od zdarzeń nazwanych wymienionych w OWU. W ubezpieczeniu Assistance warto zwrócić uwagę na zakres gwarantowanych usług oraz limity świadczeń.

Ochrona może zostać dodatkowo rozszerzona o następstwa nieszczęśliwych wypadków (NNW).