info@superubezpieczenia.pl
+48 221 221 255
+48 720 221 221

Ubezpieczenie Jachtów Śródlądowych

Dla kogo Ubezpieczenie Jachtów Śródlądowych?

Ubezpieczenie jachtów śródlądowych skierowane jest do właścicieli i użytkowników jachtów motorowych i żaglowych, które zarejestrowano i dopuszczono do pływania po polskich i europejskich wodach śródlądowych.

Zalety ubezpieczenia jachtów śródlądowych

Atrakcyjna składka

Kompleksowa ochrona

Możliwość rozłożenia płatności nawet na 11 rat

Zakres ubezpieczenia jachtów śródlądowych

Na kompleksowe Ubezpieczenie Jachtów Śródlądowych może składać się OC użytkownika, Casco, NNW oraz rzeczy osobiste gości.

OC użytkownika jachtu

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego za szkody na osobie lub w mieniu wyrządzone czynem niedozwolonym, które powstały w związku z użytkowaniem jachtu podczas żeglugi, postoju, wodowania i podnoszenia jachtu z wody oraz jego manewrowania.

Casco jachtu

Casco jachtów śródlądowych jest ubezpieczeniem dobrowolnym, którego szczegółowy przedmiot i zakres ubezpieczenia określony jest w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Towarzystw Ubezpieczeniowych. Ze względu na to, że OWU opracowywane są samodzielnie przez zakłady ubezpieczeń nie są one jednakowe.

Jachty mogą być objęte ubezpieczeniem podczas żeglugi na wodach śródlądowych oraz morskich wodach przybrzeżnych i wewnętrznych RP, podczas postoju w portach, zimowiskach, dokach, przystaniach oraz w czasie wciągania jachtu na ląd lub spuszczania na wodę. Ochrona obejmuje m.in. pożar, eksplozję, implozję, uderzenie pioruna, uderzenie lub upadek statku powietrznego na jacht, działanie wiatru, grad, działanie siły wyższej, deszcz nawalny, wejście na mieliznę, uderzenie w nabrzeże lub inne obiekty stałe, kolizję bezkontaktową, taklowanie i roztaklowanie oraz załadunek i wyładunek. Ochrona może być również rozszerzona o szkody spowodowane przez celowe uszkodzenie, wadliwą naprawę, kradzież lub rabunek.

Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) podobnie jak w przypadku ubezpieczeń komunikacyjnych obejmują ochroną następstwa nieszczęśliwych wypadków.

Rzeczy osobiste gości

Ochrona ubezpieczeniowa udzielana jest w momencie zniszczenia, utraty lub uszkodzenia przedmiotów codziennego użytku wykorzystywanych na jachcie.

W razie dodatkowych pytań, zalecamy kontakt z ekspertami SuperUbezpieczenia.pl – 720 221 221.