info@superubezpieczenia.pl
+48 221 221 255
+48 720 221 221

OC Biura Rachunkowego

Ubezpieczenie Obowiązkowe

Dla kogo obowiązkowe ubezpieczenie OC biura rachunkowego?

Ubezpieczenie OC biur rachunkowych przeznaczone jest dla przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330, z późn. zm.5)

Obowiązek ubezpieczeniowy powstaje nie później niż w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia wykonywania czynności w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Zalety OC biura rachunkowego

Niska cena

Minimalizacja ryzyka prowadzonej działalności

Zwiększenie wiarygodności w oczach klientów i partnerów biznesowych

Możliwość rozłożenia płatności na raty

Płatność przelewem

Zakres ubezpieczenia OC biura rachunkowego

Przedmiot i zakres ubezpieczenia OC biura rachunkowego został określony w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1616), Ustawie o rachunkowości oraz  w przepisach Ustawy z dnia 2 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 392 z późn. zm.) i obejmuje odpowiedzialność cywilną przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania ubezpieczonego, w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, podczas wykonywania czynności określonych w art.4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330, z późn. zm.5).

Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC biura rachunkowego, w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte umową ubezpieczenia OC wynosi równowartość w złotych 10 000 euro.

W celu zawarcia dobrowolnej umowy ubezpieczenia z wyższą sumą gwarancyjną, warto skontaktować się z ekspertami SuperUbezpieczenia.pl – 720 221 221.