info@superubezpieczenia.pl
+48 221 221 255
+48 720 221 221

Wyjazd z Uprawianiem Sportów Ekstremalnych

Dla kogo ubezpieczenie kosztów leczenia w związku z uprawianiem sportów ekstremalnych?

Ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą przeznaczone jest dla osób planujących turystyczny wyjazd zagraniczny związany z uprawianiem sportów ekstremalnych a chcących uniknąć przykrych komplikacji i nieoczekiwanych wydatków związanych z kosztami usług medycznych.

Zalety ubezpieczenia kosztów leczenia

Atrakcyjna składka

Kompleksowa ochrona

Uzupełnienie karty EKUZ

Pokrycie kosztów leczenia w prywatnych placówkach medycznych

Płatność przelewem

Zakres ubezpieczenia kosztów leczenia w związku z uprawianiem sportów ekstremalnych

Ubezpieczenie kosztów leczenia jest ubezpieczeniem dobrowolnym, którego przedmiot i szczegółowy zakres ubezpieczenia określony jest w OWU Ubezpieczycieli.

Ubezpieczenie turystyczne w związku z uprawianiem sportów ekstremalnych gwarantuje przede wszystkim możliwość korzystania z opieki medycznej zarówno w placówkach państwowych, jak i prywatnych placówkach medycznych na terytorium całego świata.  W zależności od potrzeb ochronę można rozszerzyć o skutki następstw nieszczęśliwych wypadków oraz odpowiedzialność cywilną, która jest szczególnie ważna podczas wyjazdów związanych z ekstremalnym uprawianiem sportów. Coraz więcej Ubezpieczycieli daje również możliwość ubezpieczenia sprzętu sportowego i bagażu podróżnego oraz zapewnia pokrycie kosztów związanych z odwołaniem uczestnictwa w imprezie.

W zależności od charakteru podróży ochrona może zostać dodatkowo rozszerzona o ryzyko zaostrzenia chorób przewlekłych oraz biernego udziału w działalnych wojennych lub aktach terroru.