info@superubezpieczenia.pl
+48 221 221 255
+48 720 221 221

Zielona Karta

Dla kogo ubezpieczenie OC w ruchu zagranicznym i Zielona Karta?

Podróżując poza terytorium RP należy sprawdzić czy nie będziemy poruszać się po terytorium państwa, które wymaga Międzynarodowego Certyfikatu Ubezpieczeniowego, czyli Zielonej Karty. Dokument ten jest potwierdzeniem, że jego właściciel jest objęty ubezpieczeniem OC posiadaczy pojazdów mechanicznych zgodnie z prawem ubezpieczeniowym obowiązującym w danych kraju.

Certyfikat – Zielona Karta – wystawiany jest w większości Towarzystw Ubezpieczeniowym jednocześnie przy zawarciu polisy OC bez dodatkowych opłat.  Możliwe jest również zakupienie Zielonej Karty na okres minimalny 15 dni.

Wyjeżdżając do tych krajów potrzebujesz Certyfikat Zielonej Karty:

 • Albania
 • Białoruś
 • Bośnia i Hercegowina
 • Czarnogóra
 • Iran
 • Izrael
 • Macedonia
 • Maroko
 • Mołdawia
 • Rosja
 • Turcja
 • Tunezja
 • Ukraina

Zalety Certyfikatu Zielonej Karty

 • Powodując wypadek lub kolizję w jednym z w/w krajów to ubezpieczyciel wypłaci poszkodowanym należne odszkodowanie;
 • Wykupując polisę OC warto zwrócić uwagę na to jakie są warunki wydania przez Ubezpieczyciela Certyfikatu Zielonej Karty.

Jeśli wyjedziemy w podróż bez wymaganej Zielonej Karty musimy liczyć się z dodatkowymi kosztami związanymi z zakupem indywidualnych ubezpieczeń sprzedawanych na terytorium tych państw. Dla przykładu koszt takiej polisy w Rosji to 43 euro za 15 dni a na Ukrainie tylko ok. 10 euro.