info@superubezpieczenia.pl
+48 221 221 255
+48 720 221 221

Ubezpieczenie NNW dla aktywnych

Dla kogo ubezpieczenie NNW dla aktywnych?

Ubezpieczenie NNW dla aktywnych przeznaczone jest dla osób, które w swoim codziennym życiu podejmują różnego rodzaju aktywność sportową i chcą zabezpieczyć się przed negatywnymi skutkami następstw nieszczęśliwych wypadków.

Zalety ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków

Atrakcyjna składka

Kompleksowa 24h ochrona ubezpieczeniowa

Szeroki zakres świadczeń

Wysokie sumy ubezpieczenia

Płatność przelewem

Zakres ubezpieczenia NNW dla sportowców

Ubezpieczenie NNW dla aktywnych należy do grupy ubezpieczeń osobowych i jest ubezpieczeniem dobrowolnym a przedmiot oraz szczegółowy zakres ubezpieczenia określony jest w OWU Ubezpieczycieli. Ubezpieczenie NNW dla sportowców może zostać zawarte w formie indywidualnej, rodzinnej lub grupowej. Zakres ubezpieczenia obejmuje najczęściej następstwa nieszczęśliwych wypadków oraz śmierć ubezpieczonego w wyniku NNW, ochrona może być również rozszerzona o następstwa NW do których doszło w wyniku wyczynowego uprawniania sportu..

W zależności od Towarzystwa Ubezpieczeń ochrona może dodatkowo obejmować zwrot kosztów leczenia, dzienne świadczenia szpitalne, OC w życiu prywatnym, zwrot kosztów nabycia wyrobów medycznych, zwrot kosztów operacji i rehabilitacji a także całkowitą i czasową niezdolność ubezpieczonego do pracy.

Co ważne Ubezpieczyciele dają możliwość wyboru opcji na jaką ma być zawarte ubezpieczenie. Może to być:

– system świadczeń proporcjonalnych, w którym za każdy 1% uszczerbku na zdrowiu otrzymuje się 1% sumy ubezpieczenia,

– system świadczeń stałych, w którym wysokość świadczeń określona jest w tabelach,

– system świadczeń progresywnych, w którym świadczenie uzależnione jest od wysokości uszczerbku na zdrowiu.