info@superubezpieczenia.pl
+48 221 221 255
+48 720 221 221

Ubezpieczenie Maszyn od Uszkodzeń

Dla kogo ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń?

Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od uszkodzeń przeznaczone jest osób fizycznych oraz osób prowadzących działalność gospodarczą, które są właścicielami lub użytkownikami wszelkiego rodzaju maszyn i urządzeń.

Zalety ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń

Atrakcyjna składka

Minimalizacja ryzyka prowadzonej działalności

Zwiększenie wiarygodności w oczach klientów i partnerów biznesowych

Kompleksowa ochrona

Płatność przelewem

Zakres ubezpieczenia maszyn i urządzeń od uszkodzeń

Ochroną ubezpieczeniową w ubezpieczeniu maszyn od uszkodzeń objęte są wszelkiego rodzaju maszyny i urządzenia, które zostały dopuszczone do eksploatacji i są użytkowane zgodnie z przeznaczeniem. Co ważne maszyny ubezpieczone są w czasie pracy, w spoczynku, podczas demontażu i ponownego montażu koniecznego do konserwacji lub naprawy.

Zakres ubezpieczenia u większości ubezpieczycieli opiera się na formule all risks, tym samym ochrona udzielana jest od wszelkiego ryzyka i obejmuje wszystkie nagłe, niezależne od ubezpieczonego zdarzenia losowe, które nie zostały wyraźnie wyłączone w OWU. Przykładowo ochrona obejmuje szkody wynikające z:

– błędów w obsłudze tj. brak ostrożności, zaniedbania itp.,

– wad projektowych,

– wybuchu,

– błędów powstałych podczas montażu,

– przepięcia.

Wysokość sum ubezpieczenia ustalana jest na podstawie danych podanych przez Ubezpieczającego, na podstawie wartości odtworzeniowej.

Zapoznaj się z ofertą – 720 221 221 – www.superubezpieczenia.pl!