info@superubezpieczenia.pl
+48 221 221 255
+48 720 221 221

Ubezpieczenie Kosztów Leczenia

Dla kogo ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą?

Ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą przeznaczone jest dla osób, które planują turystyczny wyjazd zagraniczny lub podróż służbową a chcą uniknąć przykrych komplikacji i nieoczekiwanych wydatków związanych z kosztami usług medycznych.

Zalety ubezpieczenia kosztów leczenia                               

Atrakcyjna składka

Kompleksowa ochrona

Uzupełnienie karty EKUZ

Pokrycie kosztów leczenia w prywatnych placówkach medycznych

Płatność przelewem

Zakres ubezpieczenia kosztów leczenia

Ubezpieczenie kosztów leczenia jest ubezpieczeniem dobrowolnym, którego przedmiot i szczegółowy zakres ubezpieczenia określony jest w OWU Ubezpieczycieli.

Ubezpieczenie turystyczne gwarantuje przede wszystkim możliwość korzystania z opieki medycznej zarówno w placówkach państwowych, jak i prywatnych placówkach medycznych na terytorium całego świata.  W zależności od potrzeb ochronę można rozszerzyć o odpowiedzialność cywilną i skutki następstw nieszczęśliwych wypadków. Coraz więcej Ubezpieczycieli daje również możliwość ubezpieczenia sprzętu sportowego i bagażu podróżnego oraz zapewnia pokrycie kosztów związanych z odwołaniem uczestnictwa w imprezie, anulowaniem biletu podróżnego lub noclegu.

W zależności od charakteru podróży ochrona może zostać dodatkowo rozszerzona o ryzyko zaostrzenia chorób przewlekłych, wykonywania pracy o wysokim stopniu ryzyka, uprawiania sportów oraz biernego udziału w działaniach wojennych lub aktach terroru.

W razie dodatkowych pytań, zapraszamy do kontaktu z ekspertami SuperUbezpieczenia.pl!