info@superubezpieczenia.pl
+48 221 221 255
+48 720 221 221

Ubezpieczenia Dodatkowe

Ubezpieczenia dodatkowe

Ubezpieczenie bagażu

Ubezpieczenie bagażu podróżnego obejmuje ochroną bagaż, który przewożony jest w pojeździe lub na bagażniku zewnętrznym. Ubezpieczenie to najczęściej jest oferowane jako dodatkowy zakres ubezpieczenia AC i w zależności od firmy obejmuje jego uszkodzenie, zniszczenie a nawet kradzież.

Ochrona Prawna

Ubezpieczenie Ochrony Prawnej przeznaczone jest dla osób, które narażone są na koszty prowadzenia sporów prawnych związanych z użytkowaniem lub posiadaniem pojazdu mechanicznego zarówno na terytorium RP, jak i za granicą Polski. Ubezpieczenie to zapewnia pokrycie kosztów pomocy prawnej udzielonej nie tylko w związku z posiadaniem, użytkowaniem lub prowadzeniem pojazdu ale również w związku z podróżowaniem w charakterze pasażera.

Ubezpieczenie Ochrony Prawnej jest ubezpieczeniem dobrowolnym i zakres ochrony szczegółowo określony jest w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Ubezpieczyciel pokryje koszty związane między innymi z:

– opłatami sądowymi,

– poradami, opiniami i konsultacjami prawnymi,

–  wynajęciem adwokata lub radcy prawnego.

Więcej na temat oferty – zadzwoń do ekspertów SuperUbezpieczenia.pl – 720 221 221!