info@superubezpieczenia.pl
+48 221 221 255
+48 720 221 221

OC Pośrednika Nieruchomości

Dla kogo obowiązkowe ubezpieczenie OC pośrednika nieruchomości?

Ubezpieczenie OC pośrednika nieruchomości przeznaczone jest dla osób, które prowadzą działalność w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.

Obowiązek ubezpieczeniowy powstaje nie później niż w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia wykonywania czynności w związku z pośrednictwem w obrocie nieruchomościami.

Zalety OC pośrednika nieruchomości

Interesujące ceny

Minimalizacja ryzyka prowadzonej działalności

Zwiększenie wiarygodności w oczach klientów i partnerów biznesowych

Możliwość rozłożenia płatności na raty

Ochrona rozszerzona również na pracowników

Zakres ubezpieczenia OC pośredników nieruchomości

Przedmiot i zakres ubezpieczenia OC pośrednika w obrocie nieruchomościami został określony w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pośrednika w obrocie nieruchomościami (Dz. U. z 2013 r. poz.1626) oraz  w przepisach Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 392 z późn. zm.) i obejmuje odpowiedzialność cywilną pośrednika nieruchomości za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania ubezpieczonego, w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, podczas wykonywania czynności związanych z pośrednictwem w obrocie nieruchomościami.

Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC pośrednika nieruchomości, w odniesieniu do jednego zdarzenia oraz do wszystkich zdarzeń w okresie ubezpieczenia nie dłuższym niż 12 miesięcy, którego skutki są objęte umową ubezpieczenia OC wynosi równowartość w złotych 25 000 euro.

Istnieje możliwość zawarcia dobrowolnej umowy ubezpieczenia z wyższą sumą gwarancyjną. W razie pytań, prosimy o kontakt z ekspertami SuperUbezpieczenia.pl – 720 221 221.