info@superubezpieczenia.pl
+48 221 221 255
+48 720 221 221

OC Przewoźnika w Ruchu Krajowym

Dla kogo ubezpieczenie OC przewoźnika w ruchu krajowym?

Ubezpieczenie OC przewoźnika krajowego przeznaczone jest dla podmiotów prowadzących działalność przewozową w ramach zawartych przez siebie umów, zgodnie z posiadanymi zezwoleniami i licencjami, które są wymagane przez Ustawę o transporcie drogowym oraz inne przepisy prawa m.in. ustawę z 15 listopada 1984r. – Prawo przewozowe.

Zalety OCP w ruchu krajowym

Interesujące ceny

Minimalizacja ryzyka prowadzonej działalności

Zwiększenie wiarygodności w oczach klientów i partnerów biznesowych

Możliwość rozłożenia płatności na raty

Płatność przelewem

Szeroki zakres ubezpieczenia

Zakres ubezpieczenia OC przewoźnika w ruchu krajowym

Przedmiot i zakres ubezpieczenia OC przewoźnika drogowego obejmuje ochroną ubezpieczeniową odpowiedzialność cywilną ubezpieczonego za szkody, które powstały podczas zarobkowego przewozu towarów w ruchu krajowym. Większość Ubezpieczycieli za dodatkową opłatą daje możliwość rozszerzenia zakresu ubezpieczenia m.in. o:

– przewóz żywych zwierząt,

– OC za szkody powstałe w wyniku rozboju,

– OC za szkody powstałe podczas przewozu towarów niebezpiecznych (ADR),

– OC za szkody polegające na uszkodzeniu kontenera lub palet,

–  OC za szkody powstałe podczas przewozu towarów szybko psujących się,

– OC za szkody powstałe podczas przewozu towarów o podwyższonym ryzyku,

– usunięcie pozostałości po szkodzie w tym utylizację uszkodzonego towaru,

– OC za szkody powstałe podczas postoju poza strzeżonym parkingiem.

Eksperci SuperUbezpieczenia.pl odpowiedzą na wszystkie pytania – 720 221 221.