info@superubezpieczenia.pl
+48 221 221 255
+48 720 221 221

OC Aptekarza – OC Apteki

Dla kogo ubezpieczenie OC aptekarza?

Ubezpieczenie OC aptekarzy jest ubezpieczeniem dobrowolnym przeznaczonym dla podmiotów prowadzących apteki oraz dla osób, które wykonują zawód farmaceuty lub technika farmaceutycznego i pozwala zminimalizować lub ograniczyć negatywne skutki wykonywanych czynności zawodowych.

Ubezpieczeniem mogą być objęte osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, które prowadzą działalność gospodarczą.

Zalety OC aptekarza

Atrakcyjna składka – koszt polisy to zazwyczaj nie więcej niż kilkaset złotych rocznie

Minimalizacja ryzyka zawodowego

Możliwość rozłożenia płatności na raty

Płatność przelewem

Elastyczna oferta

Zakres ubezpieczenia OC aptekarza

Ze względu na to, że OC aptekarza jest ubezpieczeniem dobrowolnym przedmiot i zakres ubezpieczenia został szczegółowo określony w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Polisa przede wszystkim udziela ochrony farmaceutom z tytułu roszczeń związanych z:

– wadliwym sporządzeniem leku,

– wydaniem niewłaściwego leku (np. po terminie ważności),

– szkodami spowodowanymi nieumyślnie,

– szkodami związanymi z naruszeniem praw pacjentów.

Większość Towarzystw Ubezpieczeniowych posiada w swojej ofercie specjalne pakiety przygotowane z myślą o farmaceutach, które obok ochrony udzielanej w związku z prowadzonymi czynnościami zawodowymi mogą udzielić ochrony w związku z posiadanym mieniem (OC delikt). Co ważne, by zaistniała odpowiedzialność ubezpieczyciela musi dojść do szkody osobowej lub szkody rzeczowej.

Szczegóły dot. oferty poszczególnych Towarzystw Ubezpieczeniowych przekażą eksperci z SuperUbezpieczenia.pl.