info@superubezpieczenia.pl
+48 221 221 255
+48 720 221 221

Ubezpieczenie Przyczep Kempingowych

Dla kogo ubezpieczenie przyczep kempingowych?

Użytkownicy zarejestrowanych przyczep kempingowych mają obowiązek zawarcia polisy OC.

Ubezpieczenie OC należy wykupić najpóźniej w dniu I rejestracji pojazdu w kraju lub dzień przed końcem obowiązywania aktualnej polisy niezależnie od tego czy przyczepa porusza się czy jest zamontowana na stałe w jednym z ośrodków wypoczynkowych. Zgodnie z obowiązującym prawem za brak ciągłości w ubezpieczeniu OC może zostać naliczona kara finansowa dla właściciela pojazdu.

Dobrowolne ubezpieczenia

Przyczepa kempingowa może być również ubezpieczona w zakresie AC od wszelkich uszkodzeń/ zniszczeń lub kradzieży.  Wybierając się w dalekie podróże warto zastanowić się nad zakupem indywidulanej polisy assistance zapewniającej pomoc w przypadku unieruchomienia przyczepy.

Zalety ubezpieczenia

Atrakcyjne ceny polis;

Możliwość otrzymania bezpłatnie certyfikatu Zielonej Kartę;

Możliwość wyboru indywidualnego schematu płatności;

Dodatkowe ubezpieczenie Auto Casco gwarantujące środki na naprawę ewentualnych uszkodzeń lub zniszczeń;

Dodatkowe ubezpieczenie assistance zapewniające pomoc na drodze;

Dodatkowe zniżki dla ubezpieczeń pakietowych.

Zakres ubezpieczenia posiadaczy pojazdów mechanicznych

Przedmiot i zakres ubezpieczenia OC został określony w przepisach Ustawy z dnia 22 maja 2003 o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 392 z późn. zm.) (link do ustawy)

Ubezpieczenia dobrowolne

Auto Casco i Assistance jest ubezpieczeniem dobrowolnym, którego szczegółowy przedmiot i zakres ubezpieczenia określony jest w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Towarzystw Ubezpieczeniowych. Ze względu na to, że OWU opracowywane są samodzielnie przez zakłady ubezpieczeń nie są one jednakowe.

Najczęściej jednak ochrona ubezpieczeniowa obejmuje zdarzenia zaistniałe na terytorium RP oraz krajów europejskich. Ubezpieczenie AC może być zawarte od wszystkich ryzyk ( tzw. All Risk) lub od zdarzeń nazwanych wymienionych w OWU. W ubezpieczeniu Assistance warto zwrócić uwagę na zakres gwarantowanych usług oraz limity świadczeń.