info@superubezpieczenia.pl
+48 221 221 255
+48 720 221 221

Ubezpieczenie Pojazdów Historycznych

Dla kogo ubezpieczenie pojazdów historycznych?

Ubezpieczenie skierowane jest do właścicieli pojazdów zabytkowych (żółte tablice), aut mających powyżej 25 lat i uznanych za unikatowe lub starszych niż 40 lat.

W przypadku ubezpieczenia OC Towarzystwa Ubezpieczeń dają możliwość ubezpieczenia pojazdów historycznych na okres 30 dni, 3 miesięcy, 6 miesięcy lub standardowo na okres roku.

Zalety ubezpieczenia pojazdu historycznego

Atrakcyjna składka

Szeroki zakres ochrony

Elastyczne warianty dopasowane do potrzeb Klienta

Możliwość rozłożenia płatności nawet na 11 rat

Zakres ubezpieczenia pojazdów historycznych

Przedmiot i zakres ubezpieczenia OC został określony w przepisach Ustawy z dnia 22 maja 2003 o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 392 z późn. zm.) (link do ustawy http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20031241152)

Natomiast Auto Casco i Assistance są ubezpieczeniami dobrowolnymi, których szczegółowy przedmiot i zakres ubezpieczenia określony jest w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Towarzystw Ubezpieczeniowych. Ze względu na to, że OWU opracowywane są samodzielnie przez zakłady ubezpieczeń nie są one jednakowe.

Najczęściej jednak ochrona ubezpieczeniowa AC obejmuje zdarzenia zaistniałe na terytorium RP oraz krajów europejskich. Ubezpieczenie Auto Casco może być zawarte w formule all risks, w takim przypadku ochroną objęte są wszystkie zdarzenia losowe, które nie zostały wyłączone w warunkach umowy lub w formule ryzyk nazwanych. W tym ostatnim przypadku ochroną objęte są tylko te zdarzenia losowe, które szczegółowo zdefiniowano w OWU.