info@superubezpieczenia.pl
+48 221 221 255
+48 720 221 221

OC Agenta

Agent ubezpieczeniowy, który pracuje na rzecz co najmniej dwóch Towarzystw Ubezpieczeniowych (w zakresie tego samego działu ubezpieczeń) musi posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Obowiązek zawarcia ubezpieczenia OC Agenta wynika z ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym.

Polskie prawo narzuca multiagentem obwiązek ubezpieczenia OC

Zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2013 roku o pośrednictwie ubezpieczeniowym, agent działający dla więcej niż jednego zakładu ubezpieczeń (multiagent) ma obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia OC. Rozporządzanie regulujące ubezpieczenie OC Agenta określa szczegółowy zakres ochrony za szkody powstałe z tytułu wykonywania czynności agencyjnych, a także określa minimalną sumę gwarancyjną ubezpieczenia OC .
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12.02.2015r.obowiązek ubezpieczenia OC Agenta powstaje w dniu zawarcia umowy agencyjnej z drugim zakładem ubezpieczeń.
Dokument reguluje również wysokość sumy gwarancyjnej, która obecnie wynosi 1 250 618 euro dla pojedynczego zdarzenia którego skutki są objęte umową ubezpieczenia OC, oraz 1 875 927 euro dla wszystkich zdarzeń.

Jakie są kary za brak polisy?

Agentowi, który działa niezgodnie z prawem (brak obowiązkowego ubezpieczenia OC) grozi kara finansowa w wysokości 1000 euro. Co ważne, multiagent, wnoszący karę za brak ubezpieczenia, nadal jest zobowiązany do zawarcia obowiązkowego ubezpieczenia OC Agenta.

Szczegółowe informacje na temat OC Agenta udzielane są pod numerem telefonu 577 078 812.