info@superubezpieczenia.pl
+48 221 221 255
+48 720 221 221

Ubezpieczenie Domu lub Mieszkania

Dla kogo ubezpieczenie domu lub mieszkania?

Ubezpieczenie domu lub mieszkania skierowane jest dla osób, które są właścicielami domu, mieszkania lub posiadają inną nieruchomość bądź też chcą ubezpieczyć swoje mienie ruchome.

Zalety ubezpieczenia

Atrakcyjna składka

Pakiety obejmujące kompleksową ochroną posiadanie mienie

Możliwość zawarcia umowy na okres 2 lub 3 lat

Płatność przelewem

Zakres ubezpieczenia mieszkania/domu

Ze względu na to, że ubezpieczenie domu/mieszkania jest ubezpieczeniem dobrowolnym przedmiot i szczegółowy zakres ubezpieczenia określony jest w OWU Ubezpieczycieli.

Aktualnie na rynku mamy możliwość zakupu umowy ubezpieczenia w formule ryzyk nazwanych (szczegółowy katalog zdarzeń, za który odpowiada Ubezpieczyciel) lub w formule all risks (odpowiedzialność Ubezpieczyciela za wszystkie zdarzenia, za wyjątkiem sytuacji znajdujących się w wyłączeniach OWU). Zazwyczaj pierwsze rozwiązanie jest opcją tańszą, polecaną w szczególności dla osób, które chcą ochronić swoje mienie od konkretnych zdarzeń losowych.

Na rynku ubezpieczeń dostępne są pakiety, które pozwalają na kompleksowe ubezpieczenie majątku Ubezpieczonego. Klient ma możliwość ubezpieczenia domu, mieszkania, stałych elementów, ruchomości domowych oraz garażu. Przedmiotem ubezpieczenia mogą też być obiekty małej architektury, budowle, anteny satelitarne, kolektory słoneczne oraz domki letniskowe.

Ubezpieczenie majątku można rozszerzyć między innymi o:

– OC w życiu prywatnym,

– koszty pomocy prawnej,

– ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków,

– ubezpieczenie pobytu w szpitalu,

– Assistance Rowerowe.

W razie dodatkowych pytań, prosimy o kontakt z ekspertami SuperUbezpieczenia.pl – 720 221 221.