info@superubezpieczenia.pl
+48 221 221 255
+48 720 221 221

Ubezpieczenie Szyb

Dla kogo ubezpieczenie Szyb?

Ubezpieczenie szyb skierowane jest do właścicieli pojazdów mechanicznych, którzy  nie chcą wykupywać ubezpieczenia AC lub boją się ewentualnej utraty zniżek w sytuacji, gdy będą zmuszeni wymienić szybę.

Ubezpieczenie szyb można wykupić tylko z jednoczesnym zakupem OC lub AC. Warunkiem zawarcia polisy jest wykonanie dokumentacji zdjęciowej z oględzin pojazdu potwierdzającej nieuszkodzony stan szyb.

Zalety ubezpieczenia szyb

Atrakcyjna składka

Ochrona przed nieprzewidzianym uszkodzeniem szyb w pojazdach

Wypłata odszkodowania nie wpływa na zniżki w AC

Zakres ubezpieczenia szyb

Auto Casco jest ubezpieczeniem dobrowolnym, którego szczegółowy przedmiot i zakres ubezpieczenia określony jest w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Towarzystw Ubezpieczeniowych. Oznacza to, że zakres ubezpieczenia w poszczególnych firmach może się od siebie różnic.

Najczęściej jednak ochrona ubezpieczeniowa obejmuje zdarzenia zaistniałe na terytorium RP oraz krajów europejskich. Przedmiotem ubezpieczenia jest szyba czołowa i tylna oraz szyby przednie. Niestety żadna oferta nie obejmuje ochroną dachu panoramicznego czy zewnętrznych lusterek.

Z ubezpieczenia szyb mogą skorzystać właściciele samochodów osobowych, ciężarowych oraz autobusów. W zależności od rodzaju pojazdów często wprowadzana jest minimalna suma ubezpieczenia.

Ubezpieczenie szyb zapewnia naprawę szkód w trybie usług assistance, a więc po zgłoszeniu szkody otrzymujemy informację do którego warsztatu powinniśmy się zgłosić w celu dokonania naprawy lub wymiany szyby na nową porównywalnej jakości. Jeśli zależy nam na oryginalnej szybie musimy zgłosić szkodę z AC, przy czym wariant ubezpieczenia AC musi uwzględniać części serwisowe.

W ubezpieczeniu szyb mogą być wprowadzone udziały własne, które powodują, że część kosztów jest pokrywana przez ubezpieczonego. Często Ubezpieczyciele wprowadzają 20% udział własny dla szkód w szybie czołowej.