info@superubezpieczenia.pl
+48 221 221 255
+48 720 221 221

OC Doradcy Podatkowego

Ubezpieczenie Obowiązkowe

Dla kogo obowiązkowe ubezpieczenie OC doradcy podatkowego?

Ubezpieczenie OC doradców podatkowych przeznaczone jest dla osób, które wykonują zawód doradcy podatkowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym.

Obowiązek ubezpieczeniowy powstaje nie później niż w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia wykonywania czynności doradztwa podatkowego, o których mowa w art. 2 ustawy ust.1 z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym.

Zalety OC doradcy podatkowego

Atrakcyjna cena

Minimalizacja ryzyka prowadzonej działalności

Zwiększenie wiarygodności w oczach klientów i partnerów biznesowych

Możliwość rozłożenia płatności na raty

Płatność przelewem

Zakres ubezpieczenia OC doradcy podatkowego

Przedmiot i zakres ubezpieczenia OC doradcy podatkowego został określony w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów wykonujących doradztwo podatkowe (Dz. U. z 2003 r. nr 211 poz. 2065), Ustawie o doradztwie podatkowym oraz  w przepisach Ustawy z dnia 2 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 392 z późn. zm.) i obejmuje odpowiedzialność cywilną doradcy podatkowego za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania ubezpieczonego, w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, podczas wykonywania czynności doradztwa podatkowego o których mowa w art. 2 ustawy ust.1 z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym.

Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC doradcy podatkowego, w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte umową ubezpieczenia OC wynosi równowartość w złotych 10 000 euro.

Istnieje możliwość zawarcia dobrowolnej umowy ubezpieczenia z wyższą sumą gwarancyjną – ważnych informacji udzielą eksperci SuperUbezpieczenia.pl – 720 221 221.