info@superubezpieczenia.pl
+48 221 221 255
+48 720 221 221

Wyjazd z Wyczynowym Uprawianiem Sportów

Dla kogo ubezpieczenie kosztów leczenia w związku z wyczynowym uprawianiem sportu?

Ubezpieczenie kosztów leczenia z rozszerzeniem o wyczynowe uprawianie sportu przeznaczone jest dla osób, które planują turystyczny wyjazd zagraniczny, podczas którego będą uczestniczyły w treningach, zawodach, zgrupowaniach i obozach kondycyjno-szkoleniowych w związku z uprawianą wyczynowo dyscypliną sportową.

Ubezpieczenie skierowane jest również dla osób, które uprawiają sport w celach zarobkowych.

Zalety ubezpieczenia kosztów leczenia          

Atrakcyjna składka

Kompleksowa ochrona

Pokrycie kosztów leczenia w prywatnych placówkach medycznych

Wysokie sumy ubezpieczenia

Płatność przelewem

Zakres ubezpieczenia kosztów leczenia

Koszty leczenia to ubezpieczenie dobrowolne, którego przedmiot i szczegółowy zakres ubezpieczenia określony jest w OWU Ubezpieczycieli.

Ubezpieczenie turystyczne rozszerzone o wyczynowe uprawianie sportu gwarantuje pomoc medyczną zarówno w placówkach państwowych, jak i prywatnych placówkach medycznych na terytorium całego świata.  W zależności od indywidualnych potrzeb ochronę można rozszerzyć również o skutki następstw nieszczęśliwych wypadków oraz odpowiedzialność cywilną, która jest szczególnie ważna w przypadku wyczynowego uprawiania sportu. Coraz więcej Ubezpieczycieli daje możliwość ubezpieczenia sprzętu sportowego i bagażu podróżnego oraz zapewnia pokrycie kosztów związanych z odwołaniem uczestnictwa w imprezie, anulowaniem biletu podróżnego lub noclegu.

W zależności od charakteru podróży ochrona może zostać dodatkowo rozszerzona o ryzyko zaostrzenia chorób przewlekłych, wykonywania pracy o wysokim stopniu ryzyka oraz biernego udziału w działalnych wojennych lub aktach terroru.