info@superubezpieczenia.pl
+48 221 221 255
+48 720 221 221

OC Architekta i Inżyniera

Ubezpieczenie Obowiązkowe

Dla kogo obowiązkowe ubezpieczenie OC architekta i inżyniera?

Ubezpieczenie OC architektów i inżynierów budownictwa przeznaczone jest dla osób, które wykonują samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w zakresie podsiadanych uprawnień budowlanych – zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane.

Obowiązek ubezpieczeniowy powstaje w ciągu 30 dni od dnia wpisu na listę członków izby architektów lub inżynierów budownictwa – nie później niż w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Zalety OC architekta i OC inżyniera

Interesujące ceny

Minimalizacja ryzyka prowadzonej działalności

Zwiększenie wiarygodności w oczach klientów i partnerów biznesowych

Możliwość rozłożenia płatności na raty

Płatność przelewem

Zakres ubezpieczenia OC architekta i OC inżyniera

Przedmiot i zakres ubezpieczenia OC architektów i inżynierów został określony w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. Nr 220 z 2003 r. poz. 2174) oraz  w przepisach Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 392 z późn. zm.). i obejmuje odpowiedzialność cywilną architekta i inżyniera za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania ubezpieczonego, w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, podczas wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (zgodnie z posiadanymi uprawnieniami).

Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC architekta i OC inżyniera, w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte umową ubezpieczenia OC wynosi równowartość w złotych 50 000 euro.
Możliwość zawarcia umowy ubezpieczenia z wyższą sumą gwarancyjną – szczegóły 720 221 221 (eksperci SuperUbezpieczenia.pl)