info@superubezpieczenia.pl
+48 221 221 255
+48 720 221 221

Ubezpieczenie AC

Dla kogo ubezpieczenie Auto Casco?

Ubezpieczenie AC skierowane jest do właścicieli pojazdów mechanicznych zarejestrowanych na terytorium RP, którzy chcą zabezpieczyć się przed negatywnymi skutkami zniszczenia, uszkodzenia lub utraty pojazdu (także jego wyposażenia).

Zalety AC

Atrakcyjna składka

Ochrona pojazdu od wszystkich ryzyk

Elastyczne warianty dopasowane do potrzeb Klienta

Możliwość rozłożenia płatności nawet na 11 rat

Zakres ubezpieczenia AC

Auto Casco jest ubezpieczeniem dobrowolnym, którego szczegółowy przedmiot i zakres ubezpieczenia określony jest w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Towarzystw Ubezpieczeniowych. Ze względu na to, że OWU opracowywane są samodzielnie przez zakłady ubezpieczeń nie są one jednakowe.

Najczęściej jednak ochrona ubezpieczeniowa obejmuje zdarzenia zaistniałe na terytorium RP oraz krajów europejskich. Jeżeli zakres ubezpieczenia nie został rozszerzony o szkody kradzieżowe pojazdu na terytorium Ukrainy, Białorusi, Mołdawii i europejskiej części Rosji ochrona nie obejmuje tego zdarzenia.

Ubezpieczenie AC może być zawarte w formule:

– all risks, w takim przypadku ochroną objęte są wszystkie zdarzenia losowe, które nie zostały wyłączone w warunkach umowy. Formuła ta pozwala łatwiej zorientować się z zakresie ochrony, ponieważ decyduje o niej tylko katalog wyłączeń.

– ryzyka nazwane, w tym przypadku ochroną objęte są tylko te zdarzenia losowe, które szczegółowo zdefiniowano w OWU. Zgodnie z powyższym ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody, które powstały w wyniku zdarzeń, które nie znajdują się w wymienionym w OWU katalogu zdarzeń. Zazwyczaj formuła ta jest tańszym rozwiązaniem dla osób, którym zależy tylko na ochronie od konkretnego zdarzenia.

W razie wszelakich pytań, prosimy o kontakt z ekspertami SuperUbezpieczenia.pl – 720 221 221.