info@superubezpieczenia.pl
+48 221 221 255
+48 720 221 221

OC Spedytora

Dla kogo ubezpieczenie OC spedytora?

Ubezpieczenie OC spedytora przeznaczone jest dla podmiotów wykonujących czynności spedycyjne na terenie RP i poza jej granicami. Ochroną mogą być objęci również spedytorzy, którzy są odpowiedzialni za przewoźników, którymi posługują się przy wykonywaniu zlecenia.

Na rynku ubezpieczeń możemy rozróżnić:

– OC spedytora morskiego,

– OC spedytora kolejowego,

– OC spedytora lotniczego,

– OC spedytora drogowego.

Zalety 

Interesujące ceny

Minimalizacja ryzyka prowadzonej działalności

Zwiększenie wiarygodności w oczach klientów i partnerów biznesowych

Możliwość rozłożenia płatności na raty

Płatność przelewem

Zakres 

Przedmiot i zakres ubezpieczenia OC spedytora obejmuje ochroną ubezpieczeniową odpowiedzialność cywilną ubezpieczonego jaką ponosi on zgodnie z przepisami KC oraz Ogólnych Polskich Warunków Spedycyjnych tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania czynności spedycyjnych w ramach zawartej umowy spedycji. Spedytor ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody w momencie udowodnienia mu braku lub nienależytej staranności w wykonaniu umowy, bądź będzie ponosił winę za wybór przewoźnika- podwykonawcy. Zakres odpowiedzialności spedytora jest jednak uzależniony od okoliczności powstania szkody.

Natomiast w momencie kiedy spedytor przyjmuje zlecenie przewozowe lub wpisuje się na list przewozowy może stać się przewoźnikiem umownym- w takim przypadku konieczne będzie rozszerzenie polisy o OC przewoźnika umownego.

Na dodatkowe pytania odpowiedzą eksperci SuperUbezpieczenia.pl – 720 221 221.