info@superubezpieczenia.pl
+48 221 221 255
+48 720 221 221

Ubezpieczenie Sprzętu Elektronicznego

Dla kogo ubezpieczenie sprzętu elektronicznego?

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego przeznaczone jest dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, które są właścicielem lub użytkownikiem wszelkiego rodzaju urządzeń elektronicznych.

Zalety ubezpieczenia sprzętu elektronicznego

Interesujące ceny

Minimalizacja ryzyka prowadzonej działalności

Zwiększenie wiarygodności w oczach klientów i partnerów biznesowych

Możliwość rozłożenia płatności na raty

Płatność przelewem

Przedmiot i zakres ubezpieczenia sprzętu elektronicznego

Przedmiotem ubezpieczenia jest wszelkiego rodzaju sprzęt elektroniczny, który użytkowany jest zgodnie z przeznaczeniem oraz zewnętrzne nośniki danych wraz z kosztem odtworzenia utraconych danych. Ochroną ubezpieczeniową mogą być również objęte dodatkowe koszty pracy, które zostały poniesione w następstwie szkody rzeczowej, a wynikające z wynajęcia zastępczego systemu komputerowego.

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego opiera się na formule all risks, czyli udziela ochrony ubezpieczeniowej od wszystkich ryzyk, za wyjątkiem katalogu zdarzeń znajdujących się w wyłączeniach w OWU Ubezpieczycieli. Zakres ubezpieczenia obejmuje między innymi szkody powstałe w efekcie:

– pożaru,

– wandalizmu,

– uderzenia pioruna,

– dymu i sadzy,

– wody i wilgoci,

– przepięć,

– błędów w obsłudze,

– kradzieży z włamaniem.

Ochrona rozszerzona jest również na dodatkowe koszty, które zostały poniesione w związku z zaistniałym zdarzeniem tj. zabezpieczenie mienia w momencie jego zagrożenia szkodą, uprzątnięcie pozostałości po szkodzie itp.

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego może być uzupełnieniem kompleksowego ubezpieczenia mienia.