info@superubezpieczenia.pl
+48 221 221 255
+48 720 221 221

Ubezpieczenie NNW Kolonii i Obozu

Dla kogo ubezpieczenie NNW dla uczestników kolonii i obozów?

Ubezpieczenie NNW jest przeznaczone dla osób, które uczestniczą w koloniach lub obozach i chcą ochronić siebie oraz swoich bliskich przed skutkami nieszczęśliwych wypadków.

Zalety ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków

Interesujące ceny

Kompleksowa ochrona

Szeroki zakres świadczeń

Wysokie sumy ubezpieczenia

Płatność przelewem

Zakres ubezpieczenia NNW kolonii

Ubezpieczenie NNW należy do grupy ubezpieczeń osobowych i jest ubezpieczeniem dobrowolnym a przedmiot oraz szczegółowy zakres ubezpieczenia określony jest Ogólnych Warunkach Ubezpieczycieli. Ubezpieczenie może zostać zawarte w formie indywidualnej lub grupowej na rzecz uczestników kolonii lub obozów. Zakres ubezpieczenia obejmuje najczęściej następstwa nieszczęśliwych wypadków.

W zależności od Towarzystwa Ubezpieczeń ochrona może być dodatkowo rozszerzona o zwrot kosztów leczenia, dzienne świadczenia szpitalne, OC w życiu prywatnym, zwrot kosztów nabycia wyrobów medycznych, zwrot kosztów operacji i rehabilitacji a także koszty leczenia stomatologicznego.

Co ważne najczęściej Ubezpieczyciele dają możliwość wyboru opcji na jaką ma być zawarte ubezpieczenie np. system świadczeń proporcjonalnych, w którym za każdy 1% uszczerbku na zdrowiu otrzymuje się 1% sumy ubezpieczenia, system świadczeń stałych, w którym wysokość świadczeń określona jest w tabelach oraz system świadczeń progresywnych, w którym świadczenie uzależnione jest od wysokości uszczerbku na zdrowiu.