info@superubezpieczenia.pl
+48 221 221 255
+48 720 221 221

OC Agencji Ochrony

Obowiązkowe Ubezpieczenie

Dla kogo obowiązkowe ubezpieczenie OC agencji ochrony osób i mienia?

Ubezpieczenie OC skierowane jest dla przedsiębiorcy, wykonującego działalność gospodarczą w zakresie usług ochrony osób i mienia zgodnie z Ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r.

Obowiązek ubezpieczeniowy powstaje nie później niż w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia.

Zalety OC agencji ochrony osób i mienia

Interesujące ceny

Minimalizacja ryzyka prowadzonej działalności

Zwiększenie wiarygodności w oczach klientów i partnerów biznesowych

Możliwość rozłożenia płatności na raty

Płatność przelewem

Zakres ubezpieczenia OC agencji ochrony osób i mienia

Przedmiot i zakres ubezpieczenia OC agencji ochrony osób i mienia został określony w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 2013 w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy wykonującego działalność gospodarczą w zakresie usług ochrony osób i mienia (Dz. U. z 2013 r. poz. 1550) oraz  w przepisach Ustawy z dnia 22 maja 2003 o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 392 z późn. zm.).

Obowiązkowe ubezpieczenie OC obejmuje również odpowiedzialność przedsiębiorcy za szkody wyrządzone przez jego pracowników.

Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC agencji ochrony osób i mienia zależy od rocznego obrotu netto osiągniętego w roku ubiegłym w związku ubezpieczaną działalnością. Przedsiębiorca rozpoczynający wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia minimalną sumę gwarancyjną ubezpieczenia OC na poziomie 20 000 euro.

Istnieje możliwość zawarcia dobrowolnej umowy ubezpieczenia z wyższą sumą gwarancyjną – o szczegóły zapytaj ekspertów z SuperUbezpieczenia.pl – 720 221 221.